Renapharma är ett familjeägt, svenskt läkemedelsbolag som grundades år 2000 av Bo G Danielson som var professor i njurmedicin på Akademiska sjukhuset. Utifrån kunskapen om sina patienters behov grundades företaget år 2000, och sedan dess har en forskningsintensiv verksamhet bedrivits. Sedan 2014 drivs företaget av Bos dotter Caroline Danielson. Renapharma är fortsatt måna att bidra till svensk forskning och utveckling av de områden som företaget verkar inom.

Pågående forskning 

Renapharma fortsätter att engagera sig i forskning och utveckling av forskningsidéer och etablering av effekterna av Renapharmas produkter. Välkomna att kontakta oss om ni har forskningsidéer som ni tror att vi skulle kunna samarbeta inom.

CHICK- studien

Renapharma har under perioden 2011-2016 sponsrat en randomiserad kliniskt prövning på 100 njursviktspatienter som behandlats med Detremin eller placebo. Studien var dubbelblindad, randomiserad, placbokontrollerad studie med tre forksningscentra. Studiens resultat kommer publiceras i vetenskaplig tidskrift.