Renapharmas Verdier

Renapharmas ambisjoner og hva vi etterstreber:

Hva er det vi gjør? 

Gjennom å kombinere vitenskapelig dialog, kunnskap og innovativ teknologi forsyner Renapharma helsevesenet med innovative og kvalitative produkter innen legemidler, helsekost og medisinteknikk.

Hva er det vi etterstreber?

Vi har som ambisjon å bli Sveriges mest vellykkede selskap når det gjelder å utvikle, produsere, lansere og etablere nye merkevarer innen virksomhetssektorene våre. Som attraktiv samarbeidspartner vil vi også arbeide for å lansere nye produkter og ideer, og videre optimere deres markedspotensiale på det globale markedet.

Hvorfor vil vi gjøre det?

Vi vil bidra til samfunnet gjennom å forenkle og forbedre livssituasjonen for pasienter, pårørende og helseinstitusjoner. Vi vil tilby nye innovative løsninger på nåværende og fremtidige problemområder..