Renapharmas ambitioner och vad vi strävar efter:

 

Affärsidé – Vad är det vi gör?

Genom att kombinera vetenskaplig dialog, kunskap och innovativ teknologi förser Renapharma hälso- och sjukvården med innovativa och kvalitativa produkter inom läkemedel, hälsokost och medicinteknik.

Vision – Vad strävar vi efter?

Vi har som ambition att bli Sveriges framgångsrikaste företag när det kommer till att utveckla, producera, lansera och etablera nya varumärken inom sektorerna vi verkar inom. Som attraktiv samarbetspartner vill vi också arbeta för att lansera nya produkter och idéer, sedan optimera deras marknadspotential på den globala marknaden.

Mission – Varför vill vi göra det?

Vi vill bidra till samhället genom att förenkla och förbättra livssituationen för patienter, anhöriga samt hälso- och sjukvårdsinstitutioner. Vi vill kunna erbjuda nya innovativa lösningar på de problem som upplevs inom områdena.