Om Renapharma


Renapharma är ett familjeföretag med rötterna stadigt förankrade i vetenskaplig forskning. Allt började på 1980-talet med professor Bo G Danielsons strävan att förbättra livet för sina njursviktspatienter på Akademiska sjukhuset i Uppsala. Dittills hade de varit beroende av riskfyllda blodtransfusioner för att överleva, men forskningen visade snart att det var järnbrist som låg bakom patienternas allvarliga anemi. Genom att tillföra järn kunde patienterna tillgodogöra sig behandlingen, hållbart producera röda blodkroppar och bli av med sin anemi.

Insikten att järn är oumbärligt för en god livskvalitet väckte ett intresse och en drivkraft hos Bo G Danielson. Han vigde sitt liv åt forskning för att kunna erbjuda patienter ett säkert järnpreparat som tolereras väl utan allergiska biverkningar eller potentiellt skadlig oxidativ stress. För att kunna hjälpa ännu fler patienter startade han Renapharma år 2000 och fortsatte outtröttligt att bedriva klinisk forskning om järn.

I dag är Renapharma ett familjeägt läkemedelsföretag som drivs under ledning av VD Caroline Danielson och Kristin Danielson, som för närvarande forskar om järnomsättning på Karolinska Institutet. Tillsammans förvaltar vi Bo G Danielsons värdefulla arv genom att fortsätta driva och sprida kunskapen om järn och järnbrist, ett tillstånd som drabbar 2 miljarder människor över hela världen. Genom omfattande vetenskapliga studier och försök utvecklar vi läkemedel, kosttillskott och medicinteknik i syfte att erbjuda samhällsnytta och långsiktigt stärka och förbättra männsikors liv och hälsa.

Caroline Danielson
VD Renapharma

_MG_9071 Rhenapharma - Pressporträtt 03