För vården – genom vården. På Akademiska sjukhuset i Uppsala föddes på 1980-talet en vilja hos min pappa, Professor Bo G Danielson att förbättra livet för sina njurpatienter. När man på 80-talet äntligen knäckte koden om hur man kunde skapa EPO på artificiell väg trodde många att anemi hos njursjuka var ett minne blott. Men halelujastämningen förbyttes snabbt mot förbryllelse då effekten av EPO endast var temporär. Efter en tid kom man till insikt att det var en essentiel byggsten som saknades, nämligen järnet. Det var först med denna insikt som patienterna kunde ta tillvara på effekten av EPO:t.
Insikten om att järn var oumbärligt vid anemibehandlingen ledde till Vifor och Kombinationen av hormonproteinet EPO, och intravenöst järn gjorde att hans njurpatienterna för första gången kunde få forsätta tillverka röda blodkroppar och slippa sin anemi. Möjligheten att nå fler patienter med denna kunskap, och fortsätta bedriva klinisk forskning blev startskotten för Renapharma.

”Alla vill forska på de senaste cancer preparaten men ingen förstår hur viktigt det är med de basala grundämnena – vilken roll järn spelade inte bara för njurpatienterna utan för alla”
Bo G Danielsson Uppsala 1987.

Vid pappas bortgång valde vi inom familjen att föra företagsanda och kunskapen vidare. Vi tillhandahåller, forskar på och strävar efter att förse vården med produkter som stärker individen och tillhandahåller kroppen med oumbärliga mineraler och vitaminer.
Och sedan dess, har vetskapen kring järnets hälsofrämjande effekter för kroppens alla funktioner och viljan att förse kroppen med näring lett vår väg. Genom att vara lyhörda mot forskning och bedriva forskning kan vi erbjuda optimerade produkter inom de områden vi verkar.
Idag förvaltar vi kunskapen som jag och min familj sedan barnsben samlats vid matbordet runt gällande järn, samtidigt som vi bedriver forskning vidare inom området järn. Vi förvaltar också kunskapen om hälsofördelarna med att förse kroppen med andra viktiga mineraler och vitaminer som exempelvis med D-vitamin. Tack vare produktutveckling och forskning har vi fått möjlighet att samarbeta med både entreprenörer och tongivande människor inom medicin runt om i världen inom flera olika terapiområden.
Genom att forska, utbilda, utveckla, lansera och etablera nya varumärken hoppas vi kunna stärka och förbättra livet för dig och dina närstående.

Vänliga Hälsningar,

/ Caroline Danielson med familj, VD